Форум

Дата
Вложил
Заглавие

поздравления

Поздравления за участието в училищните и извънучилищните мероприятия на учениците от класа.
Поздравления и за прекрасния класен ръководител Зл. Атанасова.
Пожелавам на всички ви още повече успехи и весели дни в училище.

Дата
Вложил
Заглавие

Вижте нашите сандвичи!

https://shandor-b.haskovo.info/sandvichi.html

Дата
Вложил
Заглавие

Ре: Вижте нашите сандвичи!

Сандвичите ви са чудесни - красиви, апетитни и много-много оригинални! Отлична работа!

<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>

Търсене

Zlatka Atanasova © 2008 All rights reserved.