Какво да носим по учебните предмети

 1. Български език – понеделник – 2 час и сряда - 2 час

- Учебник по Български език

- Тетрадки : за домашна работа  по български език и за работа в клас по български език с тесни и широки редове

- Учебна тетрадка №1 по български език

-  Тренировъчни упражнения и диктовки за 2 клас

2. Литература – понеделник – 3 час; сряда – 3 час и четвъртък – 2 час

- Читанка

- Учебна тетрадка към Читанката

- Тетрадка по литература с тесни и широки редове

3. Комуникативно – речеви умения (Пиша, преразказвам, съчинявам) – вторник – 2 и 3 час

-Учебник по Български език

- Учебна тетрадка №3 по български език

- Тетрадка по комуникативно – речеви умения с тесни и широки редове

- Читанка

- Тетрадка по извънкласно четене

4. Математика

- Учебник по Математика

- Учебна тетрадка №1 по математика

- Тетрадки: за домашна работа и за работа в клас с малки квадратчета

- Сборник задачи по математика, автор Ивелина Динева

5. Околен свят

- Учебник по Околен свят

- Учебна тетрадка по Околен свят

- Тетрадка по Околен свят с тесен и широк ред

6. ЗИП – Български език и литература

- Помагало по ЗИП – Български език и литература

- Тетрадка по ЗИП – БЕЛ с тесен и широк ред

- Тренировъчни упражнения и диктовки за 2 клас

7. ЗИП – Математика

- Помагало по ЗИП – Математика

- Тетрадка по ЗИП – Математика с малки квадратчета

- Сборник задачи по математика, автор Ивелина Динева

 

Когато всеки ученик свърши, която и да било тетрадка с тесни и широки редове по който и да е предмет я заменя с тетрадка с ШИРОКИ редове.

 

Търсене

Zlatka Atanasova © 2008 All rights reserved.