Полезно

  Уважавай правото на детето на личен живот.

Давай на детето указания и примери.

Проявявай към детето нежност.

Поощрявай идеите на детето.

Уважавай собствените виждания на детето.

Проявявай емоционална подкрепа.

Пази поверените ти тайни.

Не проявявай крайни собственически чувства към детето.

Отнасяй се към детето като към отговорен човек.

Споделяй с детето новините за личен успех.

Защитавай детето в негово отсъствие.

Разговаряй с детето за различните модели на поведение.

Не бъди критичен към приятелите на детето.

                             Поднасяй на детето поздравления и подаръци за рождения ден.

 

Търсене

Zlatka Atanasova © 2008 All rights reserved.